Välkommen till Nova Omino – den trygga vägen tillbaka

Vill du ha ett rent och vackert hem och samtidigt göra något gott för andra?Nova Omino är ett städföretag som startats med syftet att hjälpa kvinnor som på grund av våldsutsatthet tvingats lämna sina sammanhang och bo på skyddat boende med skyddade personuppgifter. Många som kommer i kontakt med våld i nära relationer frågar sig varför kvinnan inte bara väljer att gå. Men vi vet att det är en krävande och farlig situation för dem som tar steget att våga lämna. Förutom rädsla för sitt liv, innebär vanligen att lämna en våldsam relation att man tvingas isolera sig från sina nära och kära, att man behöver lämna sin arbetsplats, ta barnen från deras skola och kompisar samt ofta att man hamnar i en svår situation ekonomiskt.

När man bor på skyddat boende får man stöd och hjälp att ordna med allt praktiskt som krävs för att hålla sig skyddad, som t ex att ansöka om skyddade personuppgifter, byta bank, byta telefonnummer, få den läkarhjälp man kan vara i behov av och samtalsstöd gällande de trauman man upplevt och den svåra situation man befinner sig i. Många har också ekonomiska bekymmer då den våldsutsättande partnern inte låtit kvinnan ha egna medel och inte allt för sällan tar lån och liknande i hennes namn.

När man börjar må bättre och känner sig redo att gå vidare med sitt liv finns många hinder. Om man inte har ett arbete är det svårt att hitta ett nytt boende, oavsett om man är beredd att flytta långt bort. Och utan ett arbete kan det också vara svårt att hitta en ny arbetsplats i den kommun man väljer att flytta till.

Vår idé är att i samarbete med ett skyddat boende och utgöra en möjlighet för kvinnor i den här situationen att kunna ha ett arbete under den tid de tvingas gömma sig för att öka deras känsla av att ha makt över sin egen situation och öka deras chanser att komma vidare till ett nytt och tryggt liv.

Vår arbetsledare är en kvinna som själv levt i våldsutsatthet och som har omfattande erfarenhet av hemstädning/storstädning/ flyttstädning.